Het Buurt Informatie Netwerk?

Veiligheid en zich veilig voelen worden beschouwd als één van de maatschappelijke topkwaliteiten.Het BIN Sporthal nodigt U uit om mee te werken aan het creëren van een positieve leefomgeving. Een goed contact met de mensen uit uw buurt in samenwerking met de politie en overheid is een belangrijke bijdrage aan een veilige buurt.


Wat kost het?


De werking wordt gerealiseerd met de steun van alle partners. De overheid draagt bij om de nodige infrastructuur en service te voorzien, de politiediensten organiseren zich om efficiënt de berichtgeving te beheren. De meewerkende burgers engageren zich om de berichten op een snelle en doeltreffende wijze te verspreiden. Als wij dit kunnen organiseren via CIN (Communicatie en Informatie Netwerk van de provincie Antwerpen), een technische toepassing waarbij iedereen gelijktijdig het volledige bericht ontvangt, dan wordt aan ieder de kleine inspanning gevraagd onder de vorm van een kostenvergoeding voor de telefonische gesprekskosten.Vindt u ook...?• … dat veiligheid en „zich veilig voelen” een bijzondere kwaliteit is?
• … dat ook de burger als partner daarbij een rol kan spelen?
• … dat wij daarom, samen en solidair, willen „bezig zijn” met veiligheid?
• … dat misdaadpreventie en actieve samenwerking tussen het BIN en de politie dienen te worden gepromoot?

Dan bent u een ideale BIN-medewerker!
Neem contact met ons op!