BIN Flash 29: Diverse meldingen

De BINs en de POLITIEZONE GRENS DOEN MEE !
Donderdag 11 december moet ook in de politiezone GRENS een dag worden zonder inbraken. Samen met de verschillende BINs uit onze politiezone proberen wij hiervoor te zorgen. Wij sommen alle initiatieven op die ons gekend zijn in het kader van deze actie.
BIN Braken uit Wuustwezel
Tussen 16u en 22 gaan de leden van BIN Braken bijzonder opvallend aanwezig zijn in het straatbeeld. In kleine groepjes maken zij wandelingen in hun BIN-zone begeleid door de wijkagent. De bedoeling is dat men samen onveilige situaties bekijkt en waar mogelijk deze probeert in kaart te brengen. De dag wordt om 21u afgesloten met een jogging in de BIN-zone. Hierdoor is de aanwezigheid in de wijk nog langer verzekerd !

BIN Heiken uit Achterbroek
Leden van de BIN-Heiken gaan op donderdag 11 december een wandeling maken in hun BIN- omschrijving in het gezelschap van de wijkagent. Tijdens deze wandeling gaan ze letten op onveilige situaties en samen bekijken wat ze hieraan kunnen verhelpen.
BIN Kruisweg uit Wuustwezel
Zij hielden hun algemene vergadering op 26 november. Tijdens deze algemene vergadering toonden zij het promotiefilmpje rond “1dag niet” en maakten zij hun leden warm om alert te zijn en te laten zien dat zij die dag meehelpen om inbraken te voorkomen.
BIN Vredeburg uit Kalmthout Bin Vredeburg stelde op de co-co vergadering in Kalmthout voor om gezamenlijk een poster rond “1dag niet” te laten drukken bij een plaatselijke drukker. Nadat dit werd bekendgemaakt bij de BINs in onze politiezone stapten enkele BINs mee in het verhaal. Zo werd een oplage van 3100 flyers bekomen. Het zijn deze flyers die door de BINs Vredeburg/De Kievit-De Ster/Kijkuit/ Bloemendaal/Achterbroek-Oost/De Beek en Heiken in Kalmthout en Bin Heyend uit Wildert, worden bedeeld aan hun leden met verzoek ze voor hun raam te hangen op 11 december.

Heikant-Zuid en Heikant-Noord uit Essen:
De twee aangrenzende BINs, die begin volgend jaar een fusie aangaan, werken in het kader van “1dag niet” samen. Vorige week bezorgden zij flyers bij al hun bewoners. Enerzijds wordt “1dag niet” in de kijker geplaatst, anderzijds reiken zij de bewoners ook informatie aan over het afschakelplan van de elektriciteit. Zij doen ook een oproep naar de bewoners om op 11 december een kaars te plaatsen; voor de raam of voor de deur. Hiermee laten de bewoners zien dat ze aanwezig zijn. Als alternatief voor een kaars stellen zij voor verlichting aan te steken. De dag zelf gaan de BIN-besturen opnieuw flyeren. Zij reiken nog meer tips aan in het kader van het afschakelplan elektriciteit.

BIN Hoek uit Essen
Bin Hoek heeft er voor gekozen om haar algemene vergadering te houden op donderdag 11 december in het lokaal “Hoek-city”. Ook daar zullen zij de actie “1dag niet” in de kijker plaatsen. Verbroederen op de grens met BIN Horendonk en Kraaienberg Op 11 december start “buurtpreventie” Schijf. Dit gehuchtje van Rucphen, grenzende aan de Essense wijk Horendonk, zet deze start in de kijker en nodigt hierbij ook een afvaardiging van Essen Horendonk uit. De Bins Kraaienberg en Horendonk, de politie en de burgemeester van Essen, zullen aanwezig zijn.

BIN Bosduin uit Gooreind
Bin Bosduin deelde bij de bewoners van hun omschrijving flyers uit met de vraag deze op donderdag 11 december voor hun raam te hangen. Gelijktijdig werd een flyer bezorgd rond inbraakpreventie. Verder bezorgde de BIN hun leden ook informatie rond de premie van de overheid die wordt gegeven bij het plaatsen van alarmsystemen. Gezien deze premie stopt moedigen zij hun leden aan om hiervan nog voor het einde van de jaar gebruik te maken.

BIN Achterbroek-Oost
Bin Achterbroek-Oost deelt begin deze week de flyer “1dag niet” uit, samen met een toelichting waarbij het diefstalpreventieadvies dat door de politie wordt gegeven nog eens in de kijker wordt gezet.

BIN Kijkuit uit Kalmthout
In een nieuwsbrief die begin deze week verschijnt vragen zij aandacht voor de actie “1dag niet”. Deze nieuwsbrief zal in de ganse omschrijving worden bedeeld, dus ook bij de niet leden. Op woensdag 10 december zal er een testoproep gebeuren via het BIN-systeem. Tijdens deze oproep zal aandacht gevraagd worden voor de actiedag.

BIN De Kievit-De Ster uit Kalmthout
Bin De Kievit-De ster hield op 2 december haar algemene vergadering. Tijdens deze vergadering werd de actie “1dag niet” in de kijker geplaatst en werden flyers meegegeven. Begin deze week wordt het bedelen van de flyers verder gezet.

BIN Kammenstraat en omgeving uit Essen
Bij de BIN Kammenstraat en omgeving zal het “diefstalpreventieadvies” dat door de politie wordt gegeven in de kijker worden geplaatst. Die dag zal het bestuur van hun BIN een dergelijk bezoek kunnen bijwonen. Eerder zorgde de BIN er ook al voor dat hun leden op de hoogte waren van de actie door het bezorgen van flyers en een nieuwsbrief. Op 11 december brengt een afvaardiging van deze BIN een bezoekje aan de preventiestand welke bij de Nederlandse buren in Nispen wordt ingericht. Naast informatie over de “buurtpreventie” in Nispen zal BIN Kammenstraat ook info geven rond de BINs in Essen.

BIN Sint-Jan van Wildert
Bin Sint-Jan heeft bij haar 225 aangesloten leden een affiche bezorgd met daarbij de vraag om deze gedurende de ganse maand december voor het raam te hangen.
De overige BIN’s De meeste BIN’s die niet zijn vernoemd doen wel hun best om de actie “1dag niet” te promoten bij hun leden. Zij zullen deze flash in elk geval overmaken, sommige met een begeleidende nieuwsbrief, andere door het ronddragen van flyers.
Maximale aanwezigheid in het straatbeeld !

De Lokale politie zone Grens zal uiteraard op donderdag 11 december ook actief zijn. In de eerste plaats zullen zij de acties van de verschillende BINs mee ondersteunen. Buiten de dagelijkse inzet om inbraken in woningen te vermijden zal er die dag een maximale aanwezigheid nagestreefd worden. De politie zal de komende dagen via haar geijkte kanalen de actie “1dagniet” promoten.

page3image16432 page3image16600
page3image17248 page3image17416

Inbraken in Essen
Zondagnamiddag werden we opnieuw geconfronteerd met twee inbraken in dezelfde omgeving. Er werd een inbraak vastgesteld in Etting. Daar werd van een woning een raam opengebroken. De inbraak gebeurde tussen 15u15 en 20u50. Eerder op de avond, omstreeks 20u, stelden onze diensten een inbraak vast in Krinkelsbos. Daar werd van een woning de achterdeur opengebroken.

Preventie:
Opnieuw worden we geconfronteerd met twee inbraken die vermoedelijk in de latere namiddag of vroege avond zijn gebeurd. Wij vragen dan ook opnieuw aandacht voor deze periode van de dag. -zorg bij het verlaten van je woning, ook al is het maar even, voor een maximale beveiliging.
-deuren sluiten met nachtslot, alle ramen dicht -als er alarm aanwezig is dit inschakelen
-eventueel de poort sluiten als dit van toepassing is
-tuinhuis, garage, enz. ook slotvast maken.
-sluit je woning goed af maar zorg er toch voor dat je ongewenste bezoekers de indruk geeft dat je er bent!
-verlichting ontsteken, al of niet met een timer
-muziek laten spelen

page4image13208