Nov 2013

BIN Flash 21: Vijf Roemenen voorgeleid!

Vijf Roemenen voorgeleid!
Op 16 november om 20u20 werd BIN “De Withoefse Heide” opgestart voor twee verdachte personen die de vlucht hadden genomen na een feit in Heide-Kalmthout. Uiteindelijk, na wat speurwerk, werden er vijf verdachten opgepakt met de Roemeense nationaliteit. Er waren genoeg aanwijzingen om deze personen van hun vrijheid te beroven en voor te leiden voor de onderzoeksrechter.

Toch wel wat diefstallen
We kunnen momenteel niet spreken van een overvloed aan diefstallen maar hiervoor toch attent blijven is aangewezen. Zo stelden bewoners van de Leopoldstraat in Heide-Kalmthout op 12 november, na een vakantie, vast dat er was ingebroken. Op 13 november rond 16u50 stelde de politie een inbraak vast in Essen, Nieuwe Heikant, daar werd met een koevoet de deur opengebroken. Bewoners van de Statielei in Heide-Kalmthout stelden op 15 november een inbraak vast die tijdens de nacht was gebeurd. In de Bosweg op Nieuwmoer gebeurde op 15 november in de loop van de dag eveneens in inbraak. Gisteren 18 november rond 22u verraste een bewoner van de Cardijnstraat te Essen-Wildert onbekenden op zijn terras. De verdachte zette het op een lopen en konden niet meer aangetroffen worden. Deze morgen werd in Essen-Wildert, Steenovenstraat een inbraak in een container vastgesteld.

Preventie!!
Nu de avond vroeger begint te vallen geven wij een aantal tips mee om inbraken te voorkomen:
 Zorg ervoor dat je de buitendeuren tijdig sluit, zeker wanneer ze toegang geven tot plaatsen waar je niet direct zicht of controle op hebt.
 Als ze aanwezig zijn, sluit dan je toegangspoorten.
 Laat ‘s avonds buitenverlichting branden
 Maak ook de deur van je tuinhuis of garagepoort slotvast
 Sluit je ramen, denk er ook eens aan om sloten te plaatsen op raamkrukken (gaatjesboorders !)
 Als je afwezig bent denk dan ook eens aan een automatische tijdsschakelaar zodat de verlichting eventuele daders op een verkeerd been zet.
 Als er alarm aanwezig is gebruik het dan ook, ook al verlaat je jouw woning maar even !
 Zorg er voor dat er rondom je woning of in je tuin geen voorwerpen aan te treffen zijn die een inbraak vergemakkelijken (ladder, gereedschap.......)
 Verwittig zonder aarzelen (dus onmiddellijk) de politie wanneer je iets verdachts merkt, ook ’s nachts !! 03/620.29.29 of 101

Meer tips, gepaard gaande met een huisbezoek, kunnen wij je op maat geven. Onze preventiemedewerker zal graag een afspraak maken na een eenvoudig verzoek. Dit kan via info@pzgrens.be of door contact te nemen met het nummer 03/620.29.29. Dit “diefstalpreventieadvies” is gratis.

Bin opgestart voor kind in nood!
Op 16 november omstreeks 18u30 werd BIN- De Kievit/De Ster in Kalmthout opgestart voor een kind dat in nood was. Na tussenkomst van de politie en brandweer bleek dat er niets ernstigs aan de hand was en dat alles goed was afgelopen. Toch dank aan de BIN-leden voor de samenwerking. Ook voor dit soort van oproepen kan een BIN een handig instrument zijn.

BIN Flash 20: Opnieuw succes met de hulp van BIN-leden

Opnieuw succes met de hulp van BIN-leden
Op 1 november rond 1u15 ’s nachts kregen onze diensten de melding dat er twee inbrekers waren gaan lopen vanuit de Statiestraat in Kalmthout richting Kapellaan. Onmiddellijk werd BIN- De Kievit-De Ster opgestart. Eén van de daders kon vrijwel onmiddellijk aangetroffen worden. De tweede dader kon later gevat worden, enerzijds na tips van BIN-leden, anderzijds met de hulp van een bij geroepen speurhond.
Het ging over twee Roemeense onderdanen. Zij werden aangehouden en voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Schermafbeelding 2013-11-05 om 20.01.09

Wees alert ! Aantal diefstallen stijgt lichtjes !
Gelukkig kon de politie de laatste dagen, met de medewerking van BIN-leden, successen boeken door het aanhouden van enkele daders van inbraken. Toch wijzen wij op het feit dat het aantal inbraken opnieuw lichtjes aan het stijgen is. Het gaat om inbraken in woningen, uit panden in opbouw en in lokalen van verenigingen.
Om die reden nogmaals een oproep om bij verdachte situaties onmiddellijk de politie- diensten te verwittigen. Een snelle ontdekking van mogelijke daders in jouw buurt voorkomt ongetwijfeld inbraken ! Samen zijn wij sterk !

Schermafbeelding 2013-11-05 om 20.02.18

BIN Flash 19: Puik werk dank zij de medewerking van BIN-leden

Puik werk dank zij de medewerking van BIN-leden
Het verhaal start om 13u21 met een oproep vanuit de Sint Jozeflaan in Heide Kalmthout. Men ziet daar twee verdachte personen die in de bosjes duiken en even later met een rugzak te voorschijn komen. De twee personen wandelen naar het station in Heide en nemen daar de trein richting Roosendaal. Na de oproep spoedt de politie zich ter plaatse maar de trein is al vertrokken. Vervolgens rijdt onze patrouille naar het station Essen waar de trein staande wordt gehouden en er nazicht wordt gedaan. De personen konden niet worden aangetroffen.
Om 14u12 krijgt de politie opnieuw een melding. Twee verdachte personen worden gezien in de Frans Raatsstraat te Kalmthout. Een dame kwam dit op het bureel in Kalmthout melden, er was wel wat tijd verstreken, onze ploegen spoeden zich ter plaatse en starten een buurtpatrouille. Gelijktijdig werd BIN De Kievit-De Ster opgestart.
Op dat ogenblik komt alles in een stroomversnelling en krijgen de politiediensten verschil- lende meldingen , allen komende van de omgeving Putsesteenweg/Heuvel. Even later treffen onze diensten twee Roemeense onderdanen aan die voldoen aan de beschrijving ter hoogte van het café Pullman op de Heuvel. Deze personen zijn in het bezit van een grote hoeveelheid klein geld.
Ondertussen wordt nazicht gedaan in de Sint Jozefslaan waar men deze personen eerder uit het bos had zien komen. Op die plaats treft men een gemaakte slaapplaats aan. Men vindt er een dekbed, schroevendraaiers en hamer. Een verder onderzoek volgt ! Voor de recente diefstallen in de Kalmthoutlaan en de Geusenbacklaan in Heide-Kalmthout komen beide personen alvast in aanmerking. Het aangetroffen dekbed werd herkend als buit bij één van deze diefstallen.
Verder onderzoek zal moeten uitmaken of de laatst gepleegde diefstallen aan de daders kunnen gelinkt worden, doch het vermoeden is zeer sterk dat de diefstallen van de afgelopen dagen opgelost zijn. Het is een staaltje van een mooie samenwerking tussen de attente melder, onze ploegen op het terrein, de politiedispatching en verschillende attente BIN-leden.
De beide verdachte zijn aangehouden en worden vandaag voorgeleid.