May 2014

BIN Flash 26: De vakantie en het WK voetbal komen eraan!

De vakantie en het WK voetbal komen eraan!
Vanaf 13 juni start het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. Op heel wat plaatsen wordt de gelegenheid voorzien om de wedstrijden, vooral deze van de Belgen, ook buitenhuis te volgen op groot scherm. Ook in onze politiezone zijn er nogal wat activiteiten in die zin aangekondigd. Dit brengt mee dat op bepaalde tijdstippen nogal wat bewoners afwezig gaan zijn.
De kans bestaat dat inbrekers niet zo voetbalgezind zijn en precies deze tijdstippen gaan uitkiezen om te trachten hun slag te slaan. Wij willen zeker niemand verontrusten maar willen de mensen die hun woning verlaten om elders naar het voetbal te gaan kijken toch vragen om een aantal preventieve tips voor ogen te houden.
Mogelijk zijn er onder onze BIN-leden ook mensen die richting Brazilië vertrekken. Vergeet dit vooral niet te melden aan onze diensten, zo kunnen wij op regelmatige basis toezicht houden. Dit geldt trouwens ook voor iedereen die de komende maanden met vakantie vertrekt naar andere bestemmingen.

Gauwdieven
Sommige burgers denken er ook aan naar het voetbal te gaan zien op plaatsen waar grotere bijeenkomsten zijn, bijvoorbeeld door af te zakken naar Antwerpen, Roosendaal of andere plaatsen. De kans is groot dat gauwdieven dezelfde ideeën hebben en zich daar gaan mengen tussen het grote publiek. De meeste politiediensten in de steden zetten hiervoor extra manschappen in maar ook jij kan hier al rekening mee houden als je naar een dergelijk evenement gaat. Draag er zorg voor dat je al je documenten, je geld, je GSM en andere waardevolle voorwerpen op een veilige plaats bewaart zodat deze niet zomaar te grijpen zijn. Dames houden er ook best rekening mee dat handtassen een geliefd object zijn voor gauwdieven. Sluit je woning goed af voor je vertrekt naar een evenement.

Als je de woning verlaat om elders naar het voetbal te gaan kijken, of een ander evenement bijwoont, zorg er steeds voor dat je een aantal preventietips voor ogen houdt:
 Zorg dat alle deuren slotvast zijn (niet alleen het dag- maar ook het nachtslot)
 Het warme weer nodigt soms uit een raam te laten openstaan tijdens je afwezigheid, doe dit niet ! Voor daders is dit meteen een signaal om daar te starten met een inbraak.
 Heb je een alarminstallatie vergeet dan niet deze in te schakelen wanneer je de woning verlaat.
 Laat ook geen voorwerpen rondom de woning slingeren die een diefstal kunnen vergemakkelijken (ladders, gereedschap, ......)
 Als je goed contact hebt met je geburen is het ook aangewezen deze mensen even in kennis te stellen. Als zij thuisblijven kunnen ze jouw woning mee in het oog houden.
 Als je de mogelijkheid hebt geef dan je woning een bewoonde indruk als je weg bent, dit kan bv. met tijdsschakelaars, geen uitstekende post uit je brievenbus, enz.....

Wij helpen je met preventieve tips!
De lokale politie zone grens heeft ook de mogelijkheid om een “diefstalpreventieadvies” aan te bieden. Een daartoe speciaal opgeleide medewerker komt bij jouw ter plaatse. Hij bekijkt samen met jouw je woning en de omgeving rondom. Hij geeft je tips rond het beter beveiligen van de woning. Soms geven bepaalde tips je ook stof om hierover mee na te denken en ruimere beveiliging te overwegen. Dit wil niet zeggen dat alle aanpassingen duur hoeven te zijn, meestal is dit helemaal niet het geval en kun je met kleine ingrepen je woning veiliger maken. Het bezoek van onze medewerker is gratis. Wil je een dergelijke bezoek dan kan je een vraag richten door een document in te vullen op de website www.pzgrens.be. Je kan dit ook aanvragen door je aan te bieden of te telefoneren naar één van onze burelen. Een mailtje sturen naar info@pzgrens.be is ook één van de mogelijkheden.
Onze medewerker zal kort nadien met jouw contact opnemen en een afspraak maken op het ogenblik dat dit voor jouw het best past! Een tip! Doe het zo vlug mogelijk dan heb je, als het aangewezen is, nog tijd om aanpassingen te doen voor je op vakantie vertrekt!
De lokale politie zone grens wenst alle burgers een veilige vakantieperiode toe en voor hen die hiervoor interesse hebben aangename voetbalmomenten!

page2image9272

BIN Flash 25b: Postzak gestolen en drie dagen later teruggevonden

Postzak gestolen en drie dagen later teruggevonden.
Op 13 mei werd in de Kammenstraat in Essen een postzak gestolen. Het gaat om een zak met resterende post die de postdiensten daar plaatsen om tijdens de ronde van de postbode opgehaald te worden voor verdere bedeling. Het eigenaardige is dat diezelfde postzak daar op 16 mei terug werd gezet. Wij sluiten niet uit dat dit kan te maken hebben met een fenomeen dat al langere tijd aan de gang is: frauderen met poststukken. (waarover al eerdere BIN-berichten). Wij vragen handelaars die de voorbije week facturen hebben verzonden hiervoor aandacht te hebben.

BIN Flash 25: Daders opgepakt na betrapping

Daders opgepakt na betrapping.
Dinsdag 20 mei om 17u12 werd BIN-sporthal te Wuustwezel opgestart. In de Rijsvennenstraat kwam een familielid van de bewoonster ter plaatse en zag twee onbekende personen in de tuin die het onmiddellijk op een lopen zette. Er kon een vrij goede beschrijving gegeven worden van de betrokken daders maar zij konden in die omgeving niet meer aangetroffen worden. Diezelfde avond omstreeks 21u30 kwam er een oproep vanuit de Neerstraat in Wuustwezel. Een bewoner hadden daar twee verdachte personen opgemerkt, hij belde onze diensten en volgde deze personen. Het bleek al vlug dat het over dezelfde personen ging die vroeger op de dag al werden gezocht en waarvoor een BIN-bericht was verspreid. Kort nadien konden onze diensten beide daders oppakken. Uiteindelijk gaat het over twee effectieve inbraken waarvan één inbraak in de Rijsvennenstraat en één op de Kalmthoutsesteenweg. Daarnaast ook één poging tot inbraak in de Rijsvennenstraat. Twee daders werden aangehouden en worden ter beschikking gesteld.

BIN Flash 24b: Opgelet voor diefstal uit voertuigen!

Opgelet voor diefstal uit voertuigen!
Tijdens het voorbije weekend zijn in onze politiezone de inbraken in voertuigen opnieuw toegenomen. Wij vragen je onderstaande preventietips eens mee door te nemen.

Preventietips:
Wat kan ik doen om diefstal van en uit mijn auto te voorkomen?
Je kan zelf veel beveiligingsmaatregelen nemen om te voorkomen dat je eigendommen uit je auto verdwijnen of dat je auto wordt gestolen. Waarschuw de politie als het toch gebeurt, ook als je ziet dat er in de auto van iemand anders wordt ingebroken.
Tips om diefstal uit uw auto te voorkomen:
 De politie geeft onderstaande tips om diefstal uit je auto te voorkomen:
 Parkeer je wagen bij voorkeur in een garage of op een andere veilige plaats die goed verlicht is en niet afgelegen.
 Sluit je wagen steeds zorgvuldig af, ook al is het maar voor even of staat je wagen op een privéterrein. Vergeet naast de portieren ook zeker niet om ramen, open dak en koffer goed te sluiten. Neem altijd de sleutel uit het contact als je uitstapt, ook al is het maar voor even. (wist je dat diefstal uit een wagen die niet op slot was voor deverzekering geen diefstal is. In dat geval is er dus ook geen vergoeding).
 Laat bij het verlaten van de auto altijd het stuur in het stuurslot vallen.
 Neem altijd alle waardevolle voorwerpen uit je wagen: GPS, GSM, laptop, handtas, portefeuille, jas, fototoestel, sleutels, ... . Kan je ze niet meenemen, onttrek ze dan uit het zicht en berg ze op in de koffer. Leg ze bij voorkeur al in de koffer wanneer je vertrekt. Zo kan je niemand in de verleiding brengen.
 Verwijder ook de GPS-houder en veeg de zuignapafdruk uit. Deze afdruk is voor dieven een goede aanwijzing dat er zich een GPS in het voertuig kan bevinden. Haal indien mogelijk de radio uit de auto. Verstop deze niet in de auto.
 Gebruik altijd een afzonderlijk afsluitbare tankdop om diefstal van brandstof te voorkomen.
 Registreer en merk waardevolle bezittingen in je auto. De kans dat je uw bezittingen later terugkrijgt, is hierdoor groter. Registreer het merknummer, serienummer en typenummer van je autoradio of andere waardevolle voorwerpen. Hierdoor kan je bij aangifte een goede beschrijving geven.
 Neem altijd de boorddocumenten mee (inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, geldig keuringsbewijs en verzekeringsattest)

Toch slachtoffer?
Ben je, ondanks alle voorzorgen, toch slachtoffer van diefstal, ga dan zo snel mogelijk naar een politiedienst, indien mogelijk met de juiste gegevens (registratie) van de uit de auto gestolen voorwerpen bij de hand.

BIN Flash 24: Opgelet bij telefonische verkoop

Opgelet bij telefonische verkoop
Onze diensten kregen van het OCMW Kalmthout kennis van volgende verdachte telefonische verkoop: Enkele (meestal oudere) inwoners van Kalmthout werden recent telefonisch gecontacteerd. De oproeper stelde zich hierbij voor als een medewerker van het OCMW en bood u redelijk (prijzige ! ) pakketten aan ten voordele van arme kinderen.
Het OCMW van Kalmthout biedt dergelijke pakketten NIET aan. Indien u dergelijke oproepen zou krijgen zeker niet ingaan op hun vraag en indien u over meer gegevens m.b.t deze personen of firma beschikt gelieve deze gegevens te willen overmaken aan onze diensten.

Preventietips:
Hieronder vindt u informatief de rechten van de consument bij telefonische verkoop (verkoop op afstand) : Artikels 45 en volgende van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) reglementeren op strikte manier de verschillende vormen van verkoop op afstand die worden voorgesteld aan de consumenten:
 de verkoop op internet;
 de catalogusverkoop;
 de tele-verkoop;
 de telefonische verkoop.

Wanneer het verkoopaanbod en de aanvaarding van dit aanbod op afstand gebeuren, dus zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en van de consument, wordt de reglementering toegepast. De reglementering is gebaseerd op 2 pijlers: de voorlichting van de consument en het recht van afstand.

De voorlichting van de consument
Bij het verkoopaanbod op afstand moet de consument ondubbelzinnig en op duidelijke en begrijpelijke wijze worden geïnformeerd over de volgende punten:
 de identiteit van de onderneming en zijn adres (geen postbus!);
 de essentiële eigenschappen van het goed of van de dienst;
 de prijs van het goed of van de dienst;
 de eventuele leveringskosten;
 de betalings-, leverings- of uitvoeringsmodaliteiten van het contract;
 het bestaan of de afwezigheid van een recht van afstand;
 de modaliteiten voor de terugname of de terugbetaling van het goed, met inbegrip van de eventuele kosten die hiermee verbonden zijn;
 de gebruikskosten van de communicatietechniek op afstand wanneer die berekend zijn op een andere basis dan het basistarief;
 de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
 indien nodig de minimumduur van het contract voor contracten voor de langdurige of periodieke levering van een goed of van een dienst.

Bovendien is de onderneming bij telefonische gesprekken verplicht om haar identiteit en het commerciële doel van haar oproep aan het begin van elk gesprek uitdrukkelijk op te geven. Al deze informatie moet bovendien schriftelijk worden bevestigd of op "elke andere duurzame drager" die ter beschikking staat van de consument en waartoe hij toegang heeft (bijvoorbeeld: via e-mail, diskette, audio- of videocassette) en dit ten laatste bij de levering van het goed of vóór de uitvoering van de dienst.
De onderneming moet eveneens het door de wet opgelegde verzakingsbeding vermelden. Wanneer de consument hier geen recht op heeft, moet de onderneming uitdrukkelijk vermelden dat er geen sprake is van een verzakingsbeding. De verkoper moet ook het adres vermelden van de vestiging waar de consument terecht kan met zijn klachten en voor informatie over de commerciële garantie en de dienst na verkoop.
Behalve als het contract dit uitdrukkelijk voorziet, moet de verkoper de bestelling leveren of de dienst uitvoeren en dit ten laatste binnen dertig dagen vanaf de dag waarna de consument zijn bestelling heeft overgemaakt. De verzending van goederen en van waardepapieren die diensten vertegenwoordigen gebeurt altijd voor risico van de verkoper. Als de onderneming de informatieverplichtingen van de consument niet heeft nageleefd, wordt de opzegtermijn op 3 maanden gebracht.

Het recht van afstand
De WMPC verleent de consument een termijn van minstens 14 kalenderdagen aan elk contract afgesloten op afstand gedurende dewelke men kan afzien van het contract. Met andere woorden, gedurende deze termijn van 14 kalenderdagen kan de consument de onderneming informeren dat hij zijn goed of zijn dienst niet meer van haar wenst te kopen zonder boetes en zonder een reden op te geven.

Dit recht van afstand geldt:
voor goederen, vanaf de dag na de leveringsdag;
voor diensten, vanaf de dag na de dag waarop het contract werd afgesloten.